Sauda, Sauda & Suldal

SAUDA AMBULANSE VELFORENING

HJERTEKOPRESJONSMASKIN

Ønsker å søke om midler til ein mekanisk hjertekompresjonsmaskin som er tenkt plassert på ambulansestasjonen i Sauda, den vil da være i beredskap for heile Sauda sin befolkning. Denne vil gi pasienter bedre hjertekompresjoner ved HLR over lang tid, og dermed økt overlevelse. Den vil også frigi hender til å gjøre andre livsviktige tiltak for pasienten. Søknadssummen vil dekke innkjøp og opplæring i sin heilhet. Hjelp oss i gi mangen HjerteBank i fremtiden.