Sandnes

SANDVED IDRETTSLAG

Utstyrsbod/speakerbod

Vi ønsker å bygge ett servicebygg som skal romme utstyrsbod, garasje for traktor og vedlikeholdsutstyr, speakerbod og kiosk. Skisse er vedlagt, men trolig vil det bli litt større, da vi og ønsker kiosk inn i bygget. Bygget er kostnasberegnet til mellom 5-600.000, og skal finansieres ved egeninnsats, egenkapital og støtte/sponsor. Her håper vi Sparebanken Vest vil være med.