Sandnes

Sandnes Ulf

ParkourPark

I forbindelse med bygging av Østerhus Arena ønsker Sandnes Ulf å bygge et uterom rundt stadion for barn og unge i byen. Dette for å stimulere til økt aktivitet og engasjement også for de som ikke nødvendigvis velger fotball. En Parkour-park er myntet mot eldre barn og ungdom med en innovativ og urban utforming av motorisk lek og aktivitet rundt stadion. Dette vil være et åpent og attraktivt lavterskeltilbud i en ny og spennende møteplass for barn og unge. Håper vi blir tatt i betraktning.