Sandnes

SANDNES ULF

Jentefotball i Sandnes i regi av Klepp Elite

Sandnes Ulf og Klepp Elite vil gjennom et samarbeid med alle klubbene i Sandnes legge til rette for et jentefotballprosjekt, med fokus på jenter mellom 12 og 15 år og samtidig utvikling av lokale trenerressurser. Hensikten er å skape og god utviklingsarena utenom egen klubb og skape en positiv oppmerksomhet rundt jentefotball og lokalt samarbeid.