Sandnes

Sandnes Taekwon-Do klubb

Sonkut 2019

Sandnes Taekwon-Do klubb har vokst ut av sine nåværende lokaler. Klubbens medlemsmasse har vokst fra 40 stk. 2011 til 110 stk. pr. september 2019. Da klubben vokser med ca 20% per år, ser klubben et behov for større lokaler. Plassmangel gjør at vi må sette inntaksstopp. Dessuten går det utover kvaliteten på treningen. Prosjektet har fått navnet "Sonkut 2019" (knivhånd). Vi ser etter lokaler rundt Sandnes sentrum på rundt 400 kvm.