Sandnes

Sandnes Sportsdrillklubb

Inspirasjonshelg for våre konkurranseutøvere

Vi er en forholdvis liten klubb med et høyt aktivitetsnivå, se mer informasjon om oss på www.sandnessportsdrillklubb.com. Denne høsten har vårt junior/senior-parti mye egentrening fordi vår faste trener er på utveksling i USA. For å bøte på at vi ikke har så mye trenerkapasitet som vi skulle ønske ønsker vi å leie inn en trener på internasjonalt nivå til en inspirasjonshelg eller to i løpet av vinteren. Dette vil gjøre oss klar og inspirerte for en ny konkurransesesong.