Sandnes

Sandnes Røde kors hjelpekorps

Økt beredskapsevne

Vi i sandnes Røde Kors hjelpekorps ønsker å øke vår evne til å hjelpe andre ved å fornye våre snøscootere. I vintersesongen tilbringer vi omlag 5000 tjenestetimer på sinnes, vi er da til en hver tid avhengig av at utstyret vi melder inn i beredskap er i orden og klar til aksjon. Scooterene blir brukt til alt fra transportoppdrag som: pasienter ned fra fjellet, mannskaper inn til snøskred, hjertestans i skiløyper eller hyttegrend. Hjelp oss til å hjelpe andre!