Sandnes

SANDNES IDRETTSLAG

JA til et mer mangfoldig idrettslag – Folkehelse for alle

Vi har et stort mangfold og bredde, med aktive medlemmer fra 6 år til 89 år. Vi har også medlemmer med annen kulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne integrert. Vi ønsker å integrere flere som enten har fremmedkulturell bakgrunn, en funksjonsnedsettelse eller av andre grunner ikke finner det naturlig å oppsøke idrettslaget. Vi vil også starte tiltak for å holde ungdommer lenger i idrettslaget for å styrke mangfoldet, med motto Folkehelse for alle.