Suldal, Sauda & Suldal

SAND/ SULDAL SKYTTARLAG

Tak renovering

Tak renovering. Takpannene våre sprikker om vinteren grunna feil i produksjonen av pannene. Taket må byttes for at skyttwrhuset fremdeles skal være tørt og bra for våre skyttere. Me er om lag 170 medlemmer som bruker anlegget gjennom hele året og dette er noe me treng støtte til for at prosjektet skal realiseres. Håper SPV kan bidra til at skyttere i Suldal skal kunne ha et skytterhus å gå til.