Suldal, Sauda & Suldal

Sand KFUK KFUM speidarar

Oppussing naust

Speidarane på Sand er samlokalisert på "Arbeidsskulen" på Sand. Der har me eit naust som me stort sett bruker til å lagre vårt "uteutstyr". Dette naustet trenger ny kledning og tak. Me ønskjer også å lage til uteplassen slik at den vert meir brukarvenleg til speidaraktivitetar. Dette er eit prosjekt som må og skal gjennomførast. Håpar Hjertebank kan hjelpa oss å nå måla våre litt tidlegare.