Suldal, Sauda & Suldal

Sand Bedehus

Nytt kjøkken

Ombygging og fornying av kjøkkenet på Bedehuset slik at dette blir tenleg til dagens bruk og oppfyller den standarden som bør vera i eit slikt forsamlingshus, med nye benker og skap, komfyr, kvitevarer og oppvaskemaskin osv. Kjøkkenet er frå 1960 då huset blei bygd, det er lite som er blitt gjort med dette rommet sidan dette, kun litt maling og litt fornying av kvitevarer. Sand Bedehus er avhengig av økonomisk støtte for å få til eit slikt prosjektet, difor søker me om støtte frå dykk.