Sauda, Sauda & Suldal

Ryfylke Lag NRH

Tryggere på Breiborg

Breiborg 700 moh i Sauda er eneste dalføre/utfartssted uten hjertestarter. Hyttefolk og dagsbesøkende, og kjørende mellom Breiborg og Røldal ser stor nytte i hjertestarter. Det er langt til lege/sykehus/tid å vente på luftambulanse. Ryfylke Lag NHR er i ferd med å avvikle og bli erstattet av Breiborg/Dalvatn hytteforening (Inge Løyning står for etableringen). Vi søker 15000 til innkjøp via Røde Kors sin butikk, samt 5000 til kursing/opplæring, plakater/skilt som viser passering