Suldal, Sauda & Suldal

ROPEIDHALVØYA BYGDEKVINNELAG

NOKON ?

NOKON ?,eit bygdeutviklingsprosjekt der me vil sjå på kven disse NOKON er. Er jo alltid sp.mål om NOKON kan, om NOKON kjem, om NOKON kjem til å flytte hit osv. Vil med prosjektet gjere halvøybuen bevisste på at i dei fleste samanhenger er disse NOKON dei sjølv. og skal hjulpa gå rundt og bygda bestå, ja då må desse NOKON bidra. Tenker i første omgang invitera foredragsholder Henning Aarekol til bygdakveld (jan 2020)der han kåserer om temaet," Kven er NOKON ?". Nye foredrag utover i 2020/2021