Luster, Sogndal

Røde Kors Luster

ATV for pasienttransport

Røde Kors Luster Hjelpekorps er et hjelpekorps som har spisskompetanse på redning om vinteren i Jotunheimen og Breheimen. Vi øver mye sammen med Luster og Sogn skredgruppe på snøskredredning. Vi ønsker å utvide vår spisskompetanse til det som går på å redde ut personer ifra områder som er isolert pga. stein og jordskred. Derfor planlegges det kjøp av ATV 6x6 med belter for å ta seg igjennom skred og skredområder. ATV en vil bli satt opp med vinsjer og feltarbeidsett som spett,hakke og spade