Leikanger, Sogndal

REDNINGSSELSKAPET - NORSK SELSKAB TIL SKIBBRUDNES REDNING

Trygge barn i sjøkanten og i båt

Det lokale frivillige redningskorpset (RSRK Leikanger) for indre Sogn ønskjer å fremje bruken av fjorden vår som trygg arena for vaksne og barn. Vi ønskjer bidrag til å finansiere besøk i alle kommunane i indre Sogn, med utgangspunkt i Sogndal og kommunane rundt. Korpset har base i Leikanger, og vil bruke Eliasbåten og redningskøyta som utgangspunkt. Prosjektet vil fokusere på trygg leik ved sjøkanten, bruken av redningsvest, redningsvest i båt og sjølvredning dersom uhellet skulle være ute.