Arna

REDNINGSHYTTEN PÅ GULFJELLET STIFTELSE

Vedlikehold av taket Redningshytten + gjenoppbygging av varder

Etter flere års slitasje trenger tretakene på hovedhytte,gamlehytte og uthus behandling med spesiell takolje. Kostnadbregnet til kr. 50.000,- Gjenoppbygging av 5 sammenraste varder (av tilsammen 9 som trenger rehabilitering). Disse ligger på stien opp mot Redningshytten og toppen. Tilsammen kr. 45.000,- Det gjøres oppmerksom på at det ikke er innhentet anbud på disse arbeidene. Vi arbeider videre med å få opprustet stien opp til Redningshytten for å gjøre den mer tilgjengelig for flere.