Bergen, Fyllingsdalen

RAUS (v/ Tone Raknes)

RAUS Festivalen

RAUSfestivalen er en firedagers festival, ifm Verdensdagen for psykisk helse, med konserter og foredrag. Målet er å sette fokus på pyskisk helse, ufarliggjøre temaet og bryte ned stigma. Årets festival blir år nummer to, og vi ser at ved å gjøre det til en festival når man ut til mennesker som ellers ville vegret seg til å delta på arrangementer som omfatter temaet psykisk helse. Alt blir gjort på frivillig basis, og festivalen har en 0-visjon. Vær med, og vær raus.