Eid

Prosjekt Icon Hope Barnehjem

Prosjekt Icon Hope Barnehjem

Organisasjonen er starta for å samle inn pengar til bygging av en ny barneheim for 20 fattige og foreldrelause gutar på Filippinene. Huset med innreiing kostar kr 240.000. Folk og organisasjonar i Eid har vist eit fantastisk engasjement ved å støtte prosjektet med kr 120.000 så langt. Bygda viser interesse og eigarskap til prosjektet og er opptekne av framdrifta i bygginga som dei har vore med å støtte. Vi ser fram til at gutane kan få en ny heim og ei god seng.