Austevoll

Prestaneset Velforening

Leikeplass og ballbinge

Vi i Presataneset Velforening har starta med prosjekt ballbinge og leikeplass i byggjefeltet våres. Vi ynskjer difor å søkje midler då me manglar pengar til grasmatte og nokre leikeapparat. Vi har stått på saman på dugnad og ynskjer at barna våre skal ha nokre ute aktivitetar,