Luster, Sogndal

PARKEN GAUPNE

Innbygging av utescene

Parken i Gaupne er ein utescene som har vore i bruk sidan tidleg 90-tal. Bruken av anlegget har vore når temperaturen er behageleg å opphalde seg utandørs. Me ynskjer no å utvide sesongen for å kunne tilby fleire ulike typar arrangement i anlegget. Som til dømes konsertar, teater osv både til born og vaksne. Me ynskjer å sette inn foldedørar i glas og isolere bygget slik at det kan varmast opp midlertidig til arrangement. Håpar de ynskjer å støtte oss i dette arbeidet.