Eid

OPERAENS VENNER

Kulturdugnad for barn og unge

Operaens Venner er ein interesseorganisasjon som har som mål å bidra til gode opera- og musikkopplevingar til folket i Eid og omliggande distrikt. Vi er opptatt av satsinga på barn og unge for rekruttering til barnekor, operakor, dans, orkester mv, og ønsker å vere ein positiv bidragsytar for dette for kulturlivet. Vi vil auke omfanget av arrangement og sosiale sammenkomstar for unge kulturaktørar; og har som langsiktig mål å etablere vår eigen "Ung i Operaen" avdeling etter mal frå Oslo.