Bergen, Fyllingsdalen

NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. BERGEN OG OMEGN

Nytt klubbhus

Norsk Retrieverklubb avd. Bergen har ca. 400 medlemmer. Vi ønsker at medlemmene skal ha et inkluderende møtested og hvor hundefører og hundene kan få opplæring til å bli en ressurs i samfunnet. Klubben trenger et nytt klubbhus og helst et telt hvor vi kan trene inne i om vinteren. Retrieveren er en allsidig hunderase. Retrievere blir brukt som førerhunder, redningshunder, besøkshunder, jakthunder, sporhunder, narkotikahunder, familiehunder og ikke minst hunder du kan konkurrere med.