Årdal, Sogndal

NORSK FOLKEHJELP ÅRDAL

Redningsbil

Norsk Folkehjelp Årdal jobbar aktivt med å få ned responstida fra alarmen går til frivillige redningsmannskap er ute ved pasientene. Dei frivillige har lagt ned mykje arbeid for å oppnå ein rask respons. Laget skal no få på plass spesialtilpassa redningsbil. Redningsbilen vil gjera oss meir effektive og styrka beredskapsarbeidet i lokalsamfunnet. Den vil auke innsats i lokalmilijøet og betra kvaliteten i opplæring samt øvingar. Vårt ønsker er å bidra til å utgjere forskjell mellom liv og død.