Austevoll

NORDRE HAUGLANDS VELFORENING

Gang og sykkelsti samt utbedring av lekeplass

Vi vil lage gang og sykkelsti i fra vei opp til leikeplass. Slik fleire kan benytte den. Denne er regulert i reguleringsplan for byggefeltet, slik at det vil ikke kreve mye søknader. Vi ønsker å utbedre lekeplass med å få bygget en sandkasse, leikehus og kjøpe fotball mål. Vi ønsker å gjøre området skjerma området fra innsyn og vind. Lage en sitteplass. Vi har også laga ein film til søknaden men får ikke til å laste denne opp. Ta kontakt så ettersende vi den!