Eid

NORDFJORD SPORTSKYTTARLAG

Skytebane

Nordfjord Sportskytterlag arbeider med å tilrettelegge for at våre lokale skyttere skal ha gode muligheter for å trene på, og konkurrere i de internasjonale øvelsene for rifle. Sidan vi ikkje har eiga bane per i dag ynskjer vi å gå inn i eit samarbeid med eit anna lag for å sette opp elektroniske skiver på riktig avstand slik at vi får dei treningsmuligheitane vi trenger. Støtten vil være med å dekke kostnader for utstyret vi må kjøpe inn for å gjennomføre dette.