Eid

Nordfjord Padelklubb

Padeltennisbaner på Nordfordeid

SØKNAD OM MIDLAR TIL PADELTENNISBANER PÅ NORDFJORDEID Desse midlane vil kunne ha ei utløysande effekt for realisering av prosjektet. Vi tillèt oss å søkje om kr. 200.000,- Padeltennis er ein ny sport i Norge. I dag er det berre eit avgrensa tal anlegg på Austlandet, og med det vi veit ingen på Vestlandet. Sjå vedlegg (2)