Arna

NORDBYGDA UNGDOMSLAG

Danseglede med god ventilasjon

Nordbygda Grendahus er eit aktivt grendahus der danseglede står i fokus. Små og store danser kvar veke i 10 av 12 månader i året. Ventillasjonsanlegget er utdatetert i huset og me held på med omfattande rehabilitering. Det vert veldig varmt når 100-200 personer er samla til danseglede på ulike tilskipingar i løpet av året derfor treng me midler til nytt ventilasjonsanlegg. Danseglede med god ventilasjon er vårt prosjekt i 2019-2020