Bergen, Fyllingsdalen

Natteravnene Fyllingsdalen

Oppstart av Natteravnene i Fyllingsdalen

På oppfordring av kommunen og politiet er vi en gjeng frivillige foreldre som er i ferd med å starte opp Natteravnene i Fyllingsdalen. Voksnes tilstedeværelse der hvor ungdom ferdes på kveldstid har vist seg å være svært positiv, både med tanke på forebygging mot uønsket adferd og støtte til de som trenger det. Vi har ennå ingen sponsorer, så summen vil gå til innkjøp av utstyr slik at vi kan organisere oss (PC, prosjektor, telefon, etc). Med denne støtten kommer vi oss i gang mye raskere!!