Sogndal

MOT Sogndal

Meistringsdag/inspirasjonsdag

MOT Sogndal søker om støtte til førebyggjande ungdomsarbeid. Vi vil lage eit tiltak for å auke bevisstheit/kunnskap om korleis ta vare på kvarandre, men og seg sjølve. MOT-ungdommane ynskjer å arrangere ein heil meistringsdag med inspirasjonssamling på dagtid og konsert på kveldstid med MOT-ambassadørar. Vi ynskjer å lage eit gratisarrangement for ungdom i Sogndal kommune.