Bergen, Fyllingsdalen

MØHLENPRIS SKOLEKORPS

Konsertturne på aldershjem

Møhlenpris Skolekorps er et nystartet korps fra 2018. Vi hadde ambisjon om å starte med 20 musikanter, men vokste fort til 30 musikanter og har nå utvidet til 40 musikanter. Det blåser en glad og engasjert korpsbølge gjennom bydelen vår. Det første året spilte vi flere konserter på aldershjem i nabolaget, til stor glede for eldre beboerne. Vi ønsker nå å dra på en liten konsertturné til aldershjem i andre bydeler, og søker støtte til 2-dagers seminar og konserter på aldershjem i Fyllingsdalen!