Eid

MALAKOFF ROCKFESTIVAL

Hjertebank på små scener

Gymmen Scene og Studio på Eid er den råaste livescena i Sogn og Fjordane! Gymmen er Malakoff si heilårsscene, og er fritidsklubb og eit populært øvingslokale spesielt for ungdom. Gymmen blitt nytta til konsertar med lokale og nasjonale band, kulturskulekonsertar og som øvingslokale for elevar i kulturskulen, vaksenopplæring m.m. Gymmen søkjer støtte til tekniske utstyr ( lyd- og lysutstyr )