Luster, Sogndal

Luster Røde kors- Hafslo RKH

Lys for å leite - Hafslo Røde Kors Hjelpekorps

Hjelpekorpset driv søk og redningsoppdrag sommar og vinter, i alt slags vær og forhold. Me leitar etter menneske som har gått seg vekk, skada seg eller er sakna. For å vera godt budde på dette er me avhengig av utstyr som bistår oss frivillege til å kunne gjere ein god jobb. I samband med dette ønskjer me å fornye vårt lysutstyr med nye hovudlykter og ei lyssøyle som lyser opp eit større område.