Sandnes

LURA IDRETTSLAG

Frafall ungdomsidrett - integrering

Lura Il søker støtte til et todelt prosjekt 1. Å hindre frafall i ungdomsidretten, og da spesielt blant jenter. 2. Styrke integreringen blant barn, unge og foreldre med utenlandsk opprinnelse Lura IL ønsker å beholde mest mulig barn og unge idretten lengst mulig, og spesielt jenter ser vi faller fra i større skala. Vi ønsker å jobbe for å beholde flest mulig lengst mulig. Blant annet ser vi at vi må bygge et bedre miljø og styrke kompetansen blant trenerne og oppmenn, og dette vil jo en økt mes