Sandnes

Lionsklubbene i Sandnes, NHL Sandnes og Sandnes og Gjesdal Handicapidretslag

Fureneset Aktivitetssenter for funksjonhemmede

Senteret består av Grillbygg med utstyr og toaletter, kanoer, boccia-bane, kanorenne, brygge , båt med motor tilpasset funksjonshemmede og parkeringsplass. Investert beløp kr. 3 000 000,-. Hvorav Lions har bidratt med kr. 1 000 000,- og dugnad. Handicaplagene kr. 500 000,- Resten med tippemidler, og støtte fra kommune og fylke. Formål med anlegget: Gi funksjonshemmede mulighet for å gratis bruke/utfolde seg i naturen tilpasset eget behov. Årlig bruk av anlegget er på 1000-1500 besøkende.