Bergen, Fyllingsdalen

LIONS CLUB BERGEN LØVSTAKKEN

Lokalt arbeid

Lions er en frivillig humanitær organisasjon som er nøytral i forhold til politikk og religion. Vi arbeider lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Lokalt har vi bidratt med følgende: Arrangerer blå tur for eldre Har støttet aktivitet på Mo-senteret Utstyrt Langeskogen med benker, ryddet i skogen Utdeling av matkasser til jul for trengende familier i vårt område, arrangert gjennom Bergen Kommune. Vi setter opp juletre utenfor Bønes Kirke. Vi deltar på Bønesdagen Bidratt til kjøkken i Bønes Kirke og Fjøsanger Hovedgård Piano til Søreide Sykehjem Gitt bidrag til frivillighetssentralen. Dersom vi blir tildelt midler vil vi fortsette og forsterke vårt arbeid lokalt.