Leikanger, Sogndal

LEIKANGER SKULEMUSIKK

Leikanger skulemusikk - nye uniformer

Korpset vokser. Musikantene vokser. Uniformene slites. Dette har vært greit lenge. Hos oss er gode instrument, dirigenter og noter første prioritet. Verre er det at vi nå ikke har nok uniformer i rett størrelse til alle. Med en fantastisk medlemsvekst fra 13 til 42 på 5 år har vi kommet til et skille. Det må enten bli nye uniformer eller ingen uniform. Nye uniformer er et stort løft for et lite korps. Dette klarer vi ikke uten hjelp av gode venner