Leikanger, Sogndal

Leikanger Røde Kors

Drivagg lederstyrt elektrisk rullestol

Leikanger Røde Kors ønskjer å kjøpe to leiarstyrte elektriske rullestolar som skal stasjonerast på sjukeheimen og nyttast av pårørande, tilsette eller andre som vil ta bebuarar med ut på tur i bygda. Sjukeheimen ligg på eit høgdenivå om lag 100 meter over riksvegen og sentrum i bygda med alle viktige funksjonar. Det er ein bratt bakke som hindrar ledsagarar å kunne gå på tur ned til sentrum og langs med riksvegen. Returen vert for bratt og tung. Bebuarane vert dermed issolerte på sjukeheimen .