Leikanger, Sogndal

LEIKANGER RØDE KORS

Flytevestar til mannskap

Som næraste nabo til Sognefjorden, ynskjer Røde Kors Leikanger Hjelpekorps å satse meir på sjøredning. Dette med bakgrunn i dei mange drukningsulykkene som har vore siste tida. Eigentryggleik til mannskap er svært viktig, og vi treng difor å investere i flytevestar som mannskapet skal bruke under redningsaksjonar og øvingar.