Eid

LAGSHUSET FRAM

Nye stoler og bord til Lagshuset Fram

Huset har eit stort behov for å få skiftet ut stoler frå 70-tallet, vi trenger også fleire bord, ein del av borda vi har er i svært dårlig forfatning.