Sauda, Sauda & Suldal

LAGET FOR HOVLANDSNUTENS UTVIKLING

Gapahuk ved turvei fra fjord til fjell

Lager ny turvei fra fjorden til Hovlandsnuten i Saudasjøen . Eventyrskog blir etablert (200 moh) slik at det er en tur i motbakke å komme dit. Ønsker rasteplass ved denne med gapahuk. Da blir vi så hoppende glade som FunkyGine ble på Hovlandsnuten. Eventyrskogen har vært svært populær blant barn i alle aldre på den plassen den er nå. Ved flytting til den nye traséen tror vi at det blir enda mer folk som tar turen dit da den nye traséen gjør Eventyrskogen mer tilgjengelig- også på vinterstid.