Lærdal, Sogndal

LÆRDAL SENIORDANS

seniordans

Lærdal seniordans har dansekveldar 2 timar kvar veke, med innlagd kaffipause rå sept. til des., og frå jan. til juni. Det deltek ca 20 - 25 deltakarar på dansekveldane. Dette er eit godt helse- og sosialt samvær for seniorar i bygda vår. Me har dansetreff med Vang seniordans frå Valdres, og besøk frå Årdal seniordans m/fleire.