Lærdal, Sogndal

LÆRDAL IDRETTSLAG

Storehaugen Opp 2020bv

Storehaugen Opp 2020. Storehaugen Opp er eitt motbakkeløp i Lærdal som blir arrangert for 12 gong Kristi himmelfartsdag , 21 .mai 2020. Løpet er for dei som vil springe på tid, samt for mosjonistar som vil ta det som ein familietur. . Både norges beste motbakkeløparar og lokale utøvarar deltek. Løpet har fått eitt godt omdøme og Storehaugen Opp er god reklame for Sogn og er samtidig eit helsefremjande tiltak. Rekorddeltakinga var i 2013 då 390 deltok. sjå: www.storehaugenopp.com