Lærdal, Sogndal

LÆRDAL BÅTEIGARLAG

Badeplassen på Lærdalsøyri

Badeplassen ligg rett vest for campingplassen på Lærdalsøyri. Kommunen er grunneigar. Badeplassen er eit ynda området for både tilreisande og bygdafolk på gode sommardagar, men treng sårt til eit løft, m.a tilrettelegging for rullestolbrukarar. Me søkjer, i samråd med kommunen, om 100 000 kr til justering av terrengprofil, rullestolrampe i strandsona, tilrettelegging for rullestobrukar i toalett, bord/benker, leikeapparat og gapahuk. Endeleg prioritering ved evt tildeling.