Suldal, Sauda & Suldal

Kvilldal Vel

Oppstartsmidler

Kvilldal Vel er ei nyoppstarta velforening frå juni 2019. Me tar sikte på å gjera Kvilldal til ein endå trivelegare plass å bu. Kvilldal er ei bygd i sterk vekst, og det er i dag om lag 80 innbyggjarar der om lag 25 er barn. Det er kome mange forslag til framtidige prosjekt og aktivitetar, blant anna: - Juletrefest, Olsokfeiring, og andre sosiale møteplassar. - Leikeplass og bålpanne. - Fellesturar i nærområdet. Midlar vil bli brukt til eit eller fleire av desse tiltaka.