Sandnes

Kvadrat Musikkorps

Nye uniformer

Kvadrat Musikkorps (ca 30 musikanter fra Sandnes og nærliggende kommuner) trenger sårt nye uniformer. Dette er veldig kostbart - så selv om vi har øremerket ca 30.000 kr til dette formål de to siste årene, er vi avhengige av bidrag fra endre samarbeidspartnere for å få finansieringen på plass. Korpset deltat hvert år på konserter og andre opptredener hovedsakelig i Sandnes bl.a. i fm 17. mai, konsert i Langgaten, konsert for eldre (BOAS), Jentebølgen, julespillinger, julekonserter osv.