Austevoll

KONGSEN STUDIO

Arrangement opning av kultursal

Austevoll får endeleg ein kultursal! Den er planlagt å stå ferdig hausten 2020. Lokalitet er Selbjørn skule.Endeleg får heile kommunen ein sal der ein ikkje treng rigga opp og ned for kvart arrangement. Etterkvart vil sal og lyd og lys stå klar til bruk. Hurraaa!!Dette vil me feira med ein opningsfest for alle. Ulike musikkarrangement over fleire dagar og ein revy med folk frå heile kommunen. Ein folkefest for store og små, unge og eldre. Det treng me stønad til, for å få detaljane på plass.