Austevoll

KOLBEINSVIK DRØNA VINNES MUSIKKORPS

Øvingslokale

KDV Skulekorps øver kvar onsdag i gymsalen i Kolbeinsvik. Korpset har sterkt behov for eit egna øvingslokale med lager for oppbevaring av slagverk og anna korpsutstyr. Kolbeinsvik Velforening, som korpset låner lokale frå planlegger ombygging av skulen og bygdehuset. Kolb.vikVel ønsker at korpset fortsatt øver i Kolbeinsvik, og har dette med i planane. KDV vil derfor søke om midler for å kunne ta del i Kolb.Vel sine byggeplaner, slik at korpset får gode øvingslokaler og eit fungerande lager.