Austevoll

KOLBEINSNESET VELFORENING

Trivsels- og trygghetsfremmede tiltak på Kolbeinsneset

Velforeningen består av 8 hus og to hytter. 14 voksne og 8 barn. Det er behov for nye lys (ledlys) langs veien/sjøkanten som er mørklagt i vinterhalvåret og farlig, spesielt for de 8 barna i bygda som alle fore-løpig er i førskolealder. Rydde etter skogsmaskinens "herjinger". Opp-ruste felles postkassestativ og beplante, sette benk ved stativet. Repa-rere vei som hver vinter får nye telehiv. pga vann som trenger opp i asfalten. Trivsel/trygghet