Eid

Klenkarberget Sommarcamp

Aktivitetspark

Klenkarberget Sommarcamp er eit aktivitetstilbod for barn i sommarferien. I tillegg tilbyr vi aktivitetar på våren og hausten. Vi ønskjer å lage til ein aktivitetspark. Parken vil bli mykje brukt av Sommarcampen, men vil også vere open til bruk for alle og forhåpentlegvis bli eit samlingspunkt i bygda. Aktivitetsparken vil innehalde forskjellige element som bidrar til allsidig fysisk aktivitet, som igjen vil bidra til utvikling av motorikken og vere ein bidragsytar til god folkehelse.