Eid

KJØLSDALEN SKULEMUSIKK

Spelbare instrument

Kjølsdalen skulemusikk sprer glede i bygda og ellers i kommuna med si store speleglede, Men for å holde denne gleda oppe treng vi gode instrument. Skulemusikken er inkluderande for alle. Dei unge møter kvarandre på tvers av alder på ein måte dei kanskje ikkje gjer elles. Med nedgang i medlemmar må vi satse på rekruttering, og da må vi blant anna tilby spelbare instrument, som ikkje drep spelegleda. Rekruttering til skulemusikk er heilt avgjerande for å holde på korpset, og på sikt vaksenkorpsa.